Haberler

01 Ekim, 2018

Polat Makina gücüne güç katıyor!

1978 yılında, küçük bir atölyede başladığı yolculuğunu bugün 80 bin dönüm arazide, 40’a yakın ülkeye ihracat yaparak sürdüren Polat Makina, dünya standardında makinalar üreterek sektörü domine eden bir marka haline geldi.

Her geçen gün gücüne güç katan Polat Makina; teknolojik gelişmeler ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları ile desteklediği büyümesini sürdürüyor. Yıllık bütçelenmiş miktardaki üretimi gerçekleştirmek ve zamanında sevkiyat ile müşteri memnuniyetine katkı sağlamayı ana hedefleri olarak belirlediklerini söyleyen Üretim Grup Müdürü Engin Aydınoğlu, “Ürün geliştirme süreci başta olmak üzere, teknolojiyi üretime entegre eden Polat Makina; ürünün kalite-maliyet- süreç optimizasyonunda büyük bir başarı sağlamıştır” diyor.

Hızlı imalat, hızlı prototip üretme ve yüksek hassasiyette imalat hedeflediklerini anlatan Aydınoğlu, “Üretim teknolojileri ile yönetim teknolojilerini bütünleştirerek başarılı bir uygulama sistemini yakalayan firmamız, bilgisayarla bütünleşik üretimi (CIM), imalat donanım ve yazılımını, ürün, imalat sürecini ve imalat bilgi sistemlerini etkileşimli bir bilgi ağına dönüştürerek, bir ürünün imalatı için gerekli prosesleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır” diye belirtiyor.

CAD/CAM, mekatronik ve lazer teknolojilerini mühendis ve teknikerlerden oluşan uzman kadrosuyla üretime entegre eden Polat Makina; müşteri odaklı imalat, malzeme tedarik zinciri, tam zamanında üretim ve tedarik, stratejik işbirlikleri gibi üretim yönetimi teknolojilerinin eğitim ve uygulamalarını, imalatın örgütlenmesini ve yönetimini yeniden yapılandırıyor.

"Gerek yurt içi, gerekse yurt dışına tahminlerin üzerinde makine sevkiyatı sağladık. 2018 yılı da, 2017 yılının gölgesinde kalacak gibi görünmüyor. Şu anda yıllık kapasite doluluğuna ulaşacak durumdayız." Engin Aydınoğlu,
Polat Makina Üretim Grup Müdürü

Ülke kaynaklarını halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda ve bilimsel esaslar çerçevesinde kullanımını temel ilke olarak benimseyen Polat Makina, “Endüstri 4.0”a geçiş için gereken altyapı ve otomasyon sistemini üretimine entegre etme çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. “Ekonomik üretim modelleri tarihinde son durak olarak nitelendirebileceğimiz Endüstri 4.0, dünya ile rekabette Türkiye için hayati önem taşımaktadır” diyen Aydınoğlu süreci şöyle anlatıyor; “Öncelikle iş yapış şekillerimizde birtakım değişikliklere gidiyoruz. Operasyon ekiplerimizle süreci yeniden inşa etmek adına neler yapılması gerektiğini planlayıp 'akıllı fabrika vizyonu'nu tasarlıyoruz. Öte yandan, bünyemizdeki Ar-Ge çalışma gruplarımızla da konuya ilişkin gelişmeleri ve sürece etkilerini inceliyoruz.”

Endüstri 4.0'ın bildiğimiz ezberleri bozup fabrikalara, çalışanlara ve işverene yeni ufuklar açacağını ifade eden Aydınoğlu, “Dünyanın 20 yıl önce başladığı bir konuda rekabet içinde kalabilmek için teknolojiye yatırım yapmak önemli bir şarttır” diyor.

Polat Makina olarak, 2017 yılında üretim adına rekor kırdıklarını da ileten Aydınoğlu, “Gerek yurt içi, gerekse yurt dışına tahminlerin üzerinde makine sevkiyatı sağladık. 2018 yılı da, 2017 yılının gölgesinde kalacak gibi görünmüyor. Şu anda yıllık kapasite doluluğuna ulaşacak durumdayız” diye belirtiyor.

 


  Haber Arşivi