Yarına güvenle bakmak için “yenilenen” enerji

Dünyamızda hızla gelişen biyoyakıt üretiminin geliştirilmesinde, yaygınlaştırılmasında üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan Polat Makina, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Polat Makina, biyogaz üretiminde yüksek verim ve yüksek randıman sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Dünyada hızla tükenmekte olan petrol rezervleri, kısıtlı yakıt imkanları ve petrol ürünlerinin çevreye olumsuz etkilerinden dolayı, bitki ve hayvan yağlarından elde edilen ve yenilenebilir özellikte olan biyoyakıtlar son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Biyoyakıtlar; biyoetanol, biyobütanol, biyodizel ve biyogazları kapsar.

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceği anlaşıldıktan sonra, biyogaz üretimi üzerine çalışmalara hız verilmiş ve biyogaz üretim tesislerinin sayısı artmaya başlamıştır.

Biyogaz tesislerinde, bilindiği gibi, organik maddelerin fermantasyonu sonucu gaz oluşur ve gaz motorları ve atık ısı kazanları sayesinde bu gaz elektrik, buhar ve sıcak suya dönüştürülür. Aynı zamanda, sistemde bulunan seperatör ve dekantör sayesinde katı gübre elde edilir ve bunun yanı sıra, bir de sıvı (likit) gübre ortaya çıkar. Polat dekantörler, yenilenebilir enerji kaynaklarının geri kazanılması proseslerinde en verimli sonucu almak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Anaerobik fermantasyon prosesi içerisinde Polat Makina Santrifüj Teknolojilerinin kullanılması; yüksek performans, minimum enerji tüketimi ve düşük işletme maliyeti sayesinde biyoyakıt elde edilmesinde en iyi sonucu vermektedir.

Polat Makina Dekantörleri, en zorlu koşullarda dahi en iyi sonuçları elde etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Her türlü lifçe yoğun organik gübreyi ve çamur atığını yüksek performans ile en verimli şekilde işleyecek yüksek teknolojiye sahiptir.

Üretmiş olduğu otomatik, güvenilir, sürekli ve hızlı çalışabilen, sorunsuz proses kontrolü sağlayan santrifüj ekipmanları; azaltılmış enerji ve su tüketiminin yanı sıra, düşük servis ve bakım ücretleri ile işletme maliyetlerini düşürür ve kullanıcıya kazanç sağlar. Dahası, yüksek verim ile maksimum ürün elde edilmesi ve uzun yaşam ömrü bu sistemi maliyet olarak en uygun seçenek haline getirmektedir.

Biyoendüstri ve enerji sektöründe santrifüjün başlıca kullanım alanları:

Biyogaz üretiminde;

 • Evsel ve endüstriyel atık su arıtma çamurlarının ve fermente edilmiş biyogaz çamurlarının susuzlaştırılması,
 • Evsel organik atıkların fermente edilmesi ile oluşan biyogaz çamurlarının susuzlaştırılması,
 • Hayvan gübrelerinin fermantasyonu ile oluşan biyogaz çamurlarının susuzlaştırılması,

Biyodizel üretiminde;

 • Kullanılmış atık yağların temizlenmesi,
 • Preslenmiş yağlı tohumların içerisindeki posanın temizlenmesi,
 • Gliserin işlenmesi prosesinde ve sonrasında tuzların ayrıştırılması,

Etanol üretiminde;

 • Fermente edilmiş buğday ve mısır melası,
 • Maya seperasyonu.

Sağladığımız avantajlar:

 • Sürekli çalışabilme özelliği,
 • Yüksek debide tek makine ile çalışabilme seçeneği,
 • Yüksek malzeme kalitesi,
 • Abrasiv ve korozif malzemelere karşı üstün koruma,
 • Gerektiğinde yerinde değiştirilebilir ve onarılabilir tasarım,
 • Aşınmaya karşı alınan önlemler,
 • Yüksek katı madde kapasitelerinin işlenmesine olanak sağlayan yüksek diferansiyel hızlar ve torklar için akıllı kinematiğe sahip tahrik sistemi,
 • Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilme özelliği,
 • Uygun kapasitelerde farklı ürün portföyü,
 • Müşteriye özel tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği standartları ile uyumlu tasarım,
 • Düşük enerji tüketimi ve düşük işçilik maliyeti,
 • Düşük kimyasal tüketimi,
 • PLC ve SCADA kontrol ile sürekli proses optimizasyonu,
 • Az alan gereksinimi,
 • Düşük karbon ayak izi,
 • Düşük bakım maliyeti,
 • Çözüm odaklı ve hızlı servis hizmeti.
Segmentler

Biyoendüstri ve Enerji Çözümlerimiz

Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

İletişime geçin...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

İletişime geçin...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

İletişime geçin...

Satış Sonrası Hizmetleri

Tüm bakım ve onarım işlemlerinizde, geniş ve yetkin servis ağımızda yer alan deneyimli ekiplerimiz ile garanti, ürün güncelleme ve bakım/onarım hizmetleri sunuyor ve yatırımınızın ömrünü uzatıyoruz.

  Daha fazla bilgi
Anahtar Teslim Çözümleri

Sorunlarınıza yönelik özel ekipmanlar üretiyoruz

Danışmanlık ve Projelendirme

Üretim süreçlerinize dair bilgi ve bulguları elde ettikten sonra, endüstriyel tesisinize uygun altyapı ve ekipmanların planlaması ve teknik mühendisliğini kapsayan tam anahtar çözümler sunuyoruz.

Ekipman Tasarımı

Projeniz için en doğru çözümü tasarlayan mühendislerimiz ve Polat Makina bünyesinde yer alan 3D destekli profesyonel yazılımlar, parçanın üzerindeki tüm işlemleri simülasyon yardımıyla detaylı şekilde görmeye olanak vermektedir.

Ekipman Üretimi

Üretilecek ekipmanın parçaları, milimetrik hassasiyetle CNC tezgahlarında hazırlanır. Teknolojinin yakın takipçisi Polat Makina’da, işleme yöntemlerimizi hızlandırıp daha kaliteli bir üretim sunabilmek adına, 5 eksen tezgahlar kullanılmaktadır.

Kurulum ve Destek

Müşteri sahasında makinenin montajı, devreye alınması, deneme üretimi, garanti kapsamında bakım ve onarımları, kullanma eğitiminin verilmesi gibi hizmetleri sağlayan Polat Servis Merkezimiz, 40 kişilik deneyimli servis personeliyle aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışı yedek parça ve servis hizmeti de veriyor.