İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği iş süreçlerimizin temelinde yer almaktadır.

Bu amaçla şirket içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. Bu birimin liderliğinde ve tüm çalışanlarımızın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun katkılarıyla mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir.