Kalite Yönetimi 

Firma olarak temel hedefimiz, müşterilerimizin istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamak ve gerçek bir müşteri memnuniyeti yaratmaktır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Kontinü sistem zeytinyağı çıkarma makinaları ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan dekantör, separatör ve yardımcı ekipmanların tasarım, imalat ve servis faaliyetlerini gerçekleştiren Polat Makina A.Ş. olarak;

 • Vizyon, misyon, ilke, hedef ve kurumsal değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz entegre yönetim sistemimiz ile tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği, gıda güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili yürürlükteki ulusal ve ulusal standartlar, yasal mevzuatlar ve diğer şartlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi,
 • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler de dâhil olmak üzere paydaşlarımızın görüşlerini, istek ve beklentilerini alarak ve düzenli ölçümleyerek ilgili tüm tarafların memnuniyetini, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde en iyi şekilde sağlamayı ve arttırmayı,
 • Süreç bazlı, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yetişmiş insan gücü, bilgi, altyapı ve çevreyi tayin ve tedarik etmeyi,
 • İlgili paydaşlarımızın katılımı ile ve sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmayı, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve bu alandaki performansımız ile ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza değer vermeyi, kalite, gıda güvenliği, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında bilinçlerini geliştirmek adına onları sürekli eğitmeyi ve tüm çalışanlarımızın katılımları ile kuruluşumuzun hedef ve politikaları doğrultusunda ekip ruhu ile çalışmayı,
 • Müşterilerimizin sağlığını korumak için gerekli olan tüm kalite ve hijyen şartlarını sağlamayı, kritik kontrol noktalarımız için gerekli tüm kurallara uymayı ve dolayısıyla güvenilir bir ortamda ürün ve hizmet sunmayı,
 • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların kullanımını azaltıcı önlemler almayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı, geri dönüşüm yöntemlerimizi geliştirmeyi ve teşvik etmeyi,
 • Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler tercih etmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymayı, sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmayı, sıfır kaza ilkesi ve her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri, çalışanlarımızın en üst düzeyde katılımını sağlayarak sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit edip gerekli tedbirleri alarak ortadan kaldırmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı,
 • Öncü ve yenilikçi bir şirket olma hedefimizi,
 • Sunduğumuz tüm ürün hizmetlerde ve yaptığımız her işte hatasızlığı başaran bir üretici olma hedefimizi,
 • Rekabet gücümüzü ve karlılığımızı arttırarak faaliyette bulunduğumuz sektörde lider olma amacımızı,
 • Politikamızın topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir olacağını,

Entegre yönetim sistemi politikası olarak taahhüt ve beyan ederiz.

Kalite Kontrol Süreci

Firmamızda; girdi ürünlerin tedarik sürecinden başlayarak üretilen makinaların sevkiyatına kadar, proses aşamalarını da kapsayan tüm süreçlerde kalite kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde yapılmaktadır.


Girdi Kalite Kontrol

Girdi Kalite Kontrol: Spektral Kompozisyon Analizi

Yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerimizden, Polat Makina satın alma şartnamelerine göre tedarik edilen girdi ürünler, giriş kalite kontrol bölümü tarafından eksiksiz olarak kontrol edilmektedir.

Girdi ürünler; teknik resim, ürün şartnamesi veya ürün teknik sertifikalarında belirtilen ölçü, malzeme, dayanım, renk, görsel ve diğer özellik ve gereksinimlere göre kontrol edilmektedir.

Girdi ürünlerin, ürünün teknik resim ve şartnamesinde belirtilen ölçüler ve geometride olup olmadığının kontrolü kumpas, mikrometre gibi ölçüm aletleri ve CMM ölçüm cihazı ile gerçekleştirilmektedir.

Dövme, döküm gibi farklı prosesler ile üretilen farklı alaşım ve malzeme özelliklerindeki paslanmaz çelik, pik, sfero vb. ürünler; malzeme ısıl işlem ve ölçüm raporlarını içeren tedarikçi raporları ve sertifikaları ile tedarik edilmektedir.

Girdi ürün kontrollerinde, spektrometre cihazı ile malzemenin kimyasal kompozisyonları ve sertlik ölçüm cihazı ile mekanik ve ısıl işlem özellikleri ölçülür. Ürün şartnamesine göre uygun aralıkta olup olmadığı kontrol edilir ve tedarikçi raporları ile kıyaslanır.

Her girdi ürün partisinin girdi onay süreci ayrıntılı olarak raporlanır ve kayıt altında tutulur. Değerlendirme sonucu uygun olan parti ve ürünlere SAP üzerinden onay verilerek ham madde deposuna çekilir. Parti numarası ve tedarikçi bazında, %100 oranında izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Polat Makina A.Ş., tedarikçilerinin kalite performanslarını sürekli olarak kontrol etmekte, değerlendirmekte ve gerekli geri bildirimleri yaparak geliştirmektedir. Sürekli iyileştirme metodolojisi ile tedarikçilerinin kalite performanslarını arttırmaya yönelik aksiyonlar almakta, tedarikçi ziyaretleri ve denetimleri ile girdi ürün kalitesini sürdürebilir olarak güvence altına almaktadır.


Proses Kalite Kontrol

Proses Kalite Kontrol: Tezgahta CMM Ölçüm ve Tarama İşlemi

Malzeme hazırlama, talaşlı imalat, metal işleri, montaj ve boya proseslerinde uygulanan kalite kontrol faaliyetleridir.

İlgili proses ve tezgahta, kurulum sonrası üretilen ilk parçanın teknik resimde belirtilen ölçü ve gereksinimlere uygun olup olmadığı kalite ekibi tarafından kontrol edilir. Parçanın ölçüm, tarama ve kontrollerinin uygun olması durumunda, kalite bölümü ilgili iş için üretim bölümüne ilk onayı verir. İlk onay mekanizmasıyla üretim başlar.

Kesme, kıvırma, delme, tornalama, frezeleme, tarama, taşlama, çapak alma, sıvama, toz kaplama, kaynakla birleştirme, gerilim alma, asitleme-yıkama, kumlama, boya ve montaj gibi tüm ana ve alt proseslerde kontroller etkin bir şekilde yürütülür.

Üretim devam ederken, kalite bölümü örnekleme yaparak ve frekansiyel olarak, üretim bölümü ise üretimden çıkan tüm parçaları kontrol eder ve raporlar.

Bu şekilde, proseste üretilen parçaların kalitesi güvence altına alınır ve bir sonraki aşamaya uygun olmayan ürünlerin geçmesi engellenir.

Parça ve proses ölçüm sonuçları SPC metodolojisi ile istatistiksel olarak gözlemlenmektedir. Tezgah ve prosesin performans ve yeterlilikleri sürekli olarak takip edilir.

Ölçüm ve kontroller, kalibrasyonu uygun ekipmanlar ile gerçekleştirilmektedir. Firma içerisinde kullanılan test ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon süreci etkin bir şekilde takip edilir ve kalibrasyon faaliyetleri akredite kurumlar tarafından periyodik olarak gerçekleştirilir.


Final Kalite Kontrol

Final Kalite Kontrol: Titreşim Testi

Sevkiyat öncesi yapılan detaylı final kalite kontrol sürecinde; kontinü sistemler, dekantörler, seperatörler, malaksörler, kırıcılar, yıkama makineleri, taşıma bantları, besleme helezonları, çekirdek ayırıcılar, vibrasyonlar, pompalar, kazanlar ve panolar ürün teknik resmi ve şartnamesine göre kontrol edilir.

Ürün tipine ve çalışma prensibine göre aşağıda belirtilen görsel ve fonksiyonel kontroller titizlikle yapılır.

Kontrol ve ölçüm sonuçları ilgili makinenin seri numarası ile birlikte final kalite kontrol onay formuna işlenir ve raporlanarak saklanır. Böylelikle, her makine için izlenebilirlik sağlanır.

Yapılan kontroller sonucunda tüm gereklilikleri sağlayan makineler, kalite bölümü tarafından kalite kontrol onay etiketi yapıştırılarak, sevkiyata hazır halde sevkiyat birimine gönderilir.

Final kalite kontrol sürecinde gerçekleştirilen kontroller:
 • Detaylı montaj kontrolleri
 • Çalıştırma testi
 • Su kaçağı testi
 • Gürültü (ses düzeyi) testi
 • Motor titreşim kontrolü
 • Şasi/gövde titreşim kontrolü
 • Gövde devir kontrolleri
 • Helezon devir kontrolleri
 • Gövde ve helezon motor akımı
 • Millerin devir kontrolleri
 • Yatakların titreşim kontrolü
 • Yatakların sıcaklık kontrolü
 • Giren ürün debisi
 • İleti kontrolü
 • Tork kontrolü
 • Pano elektriksel testi
 • Boya kalınlık ölçümü
 • Paslanmaz yüzeylerde yüzey hatası ve paslanma kontrolü
 • Boyalı yüzeylerde yüzey hatası ve renk kontrolü
 • Kaynak yüzeylerin temizlik kontrolü
 • Makine üzerindeki etiketlerin kontrolü
 • Ambalaj kontrolü
Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
 

Ürünlerimizin kusursuzluğu 3 boyutlu koordinat ölçüm cihazları ile kontrol edilmektedir.

Kalite Kontrol Bölümü test ve ölçüm aletleri altyapısı
 • CMM Ölçüm Cihazı
 • Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı
 • Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı
 • Sertlik Ölçüm Cihazı
 • XRF Spektral Analiz Cihazı
 • Titreşim Ölçüm Cihazı
 • Desibelmetre
 • Shoremetre
 • Yüzey Termometresi
 • Kumpaslar
 • Mikrometreler
 • Silindir Komparatörler
 • Salgı Saatleri
 • Açıölçerler
 • Radyus Mastar Setleri
 • Tampon, Halka, Vida, Mastar Setleri
 • CE Test Cihazı
 • Kalibrasyon Kitleri 
Kalite Belgelerimiz

Firmamız kalite sistemlerine gösterdiği hassasiyetin sonucunda aşağıda belirtilen kalite belgelerini almaya hak kazanmıştır:

Polat Makina'yı kimler tercih etti
Polat Dekantörün test işlemlerinde çok yüksek verimle karşılaştık. Çamur Yoğunluğunu 69 (ft3/lb)’ ten 65(ft3/lb)’lere kadar düşürdü ki bu çok önemli bir şey bizim açımızdan. Biz doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz.

Süleyman Erbek

TPAO Proje İmalat Müdürü

Kullandığımız her proseste aldığımız verim nedeniyle, ürün ve hizmet kalitesini her daim gözetleyen Polat Dekantör öncelikli tercihimiz arasında yer aldı...

Mümin Hekimoğlu

Lezita Et Entegre Tesisi, Yardımcı Tesisler Sorumlusu

Kooperatifimizde yer alan 3 adet kontinü sistem zeytin sıkım makinesi, Polat Makina'ya aittir. Polat Makina’yı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden biri, gelişmiş ve hızlı servis ağı oldu.

Halil Zahit Mert

Küçükkuyu Tarış Başkanı