Çevre ve Atık Su

Geleceğin Madeni: Atık Su

Son dönemde popülerliğini giderek arttıran sürdürülebilirlik projelerinin ana kalemini oluşturan atık su yönetiminde Polat Makina santrifüj teknolojileri ihtiyacınıza en uygun dekantörleri ve geniş servis ağı ile tüm süreçlerinizde yanınızda olmaya devam etmektedir. Gelin dünyayı birlikte iyileştirelim…

Geleceğin Madeni: Atık Su

Atık suyun arıtılması ile yeniden kullanılabilir temiz su eldesi tüm dünyanın gündeminde. Peki ya atıkların kullanılabilir kaynaklara dönüştürülmesi konusu?

Özellikle atıkların geri kazanımı ile ilgili, çöplüklerin geleceğin madenleri olduğunu duymuşsunuzdur. Geri dönüşümde gölgede kalan bir kaynak daha var ki o da atık su. Evlerimizden, yaşadığımız şehirlerden veya endüstriyel faaliyetlerden oluşan atık su; çoğunlukla temiz su olarak kullanıma tekrar sunulmakta ya da en kötü senaryoya göre kontrolsüzce doğaya bırakılmaktadır.

Atık sudan gelen diğer bir değerli çıktı da susuzlaştırılmış çamur genellikle tam anlamıyla değerlendirilmemektedir. Halbuki değerli bileşenlerden oluşan bu çamur muhteşem bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Bu güçlü potansiyelden faydalanmak, hammadde ihtiyacını kısmen karşılayabileceği gibi tükenmekte olan kaynaklara bağımlılığımızı en aza da indirebilir.

Atık Su Sandığınızdan Çok Daha Fazla Değerli

Atık sudan temiz su geri kazanımının yanı sıra kaynağına bağlı olarak çeşitli kimyasallar ve enerji kaynakları da elde edilebilmektedir. Bu elde sudan arınan yani diğer bir deyişle susuzlaştırma prosesinden gelen ve içerisinde su barındırmayan çamurdan (şlam) sağlanmaktadır. Bu susuzlaştırılmış çamur diğer bir adıyla şlam içerisinde tarımsal değeri oldukça yüksek organik bileşiklerin (nitrojen, fosfor, sülfür, magnezyum, vb.) yanı sıra enerji üretiminde önemli bir yere sahip mikroorganizmaları da barındırır. Bu mikroorganizmaların en önemlisi metanojenlerdir. Metanojenler biyogaz üretiminde kullanılan metan gazını üreten organizmalardır. Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler; metan gazının atmosfere salınmasına olanak vermeden, atıkları biyogaza dönüştüren ve ardından bu biyogazı kanalize ederek enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistemler olarak tanımlanmaktadır.

Çamur, su içeriğini azaltmak için genellikle geri dönüşümden önce arıtılır. Bunun için kullanılan en yaygın yöntem yukarıda bahsettiğimiz susuzlaştırmadır. Susuzlaştırma çoğunlukla dekantör adı verdiğimiz endüstriyel yatay santrifüjler yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Dekantörler özgül ağırlığı birbirinden farklı katı ve sıvı karışımların ayrıştırılmasında kullanılan ve bunun için yüksek merkezkaç (G) kuvvetinden faydalanan makinedir. 

Son dönemde popülerliğini giderek arttıran sürdürülebilirlik projelerinin ana kalemini oluşturan bu geri dönüşüm modelinde Polat Makina santrifüj teknolojileri ihtiyacınıza en uygun dekantörleri ve geniş servis ağı ile tüm süreçlerinizde yanınızda olmaya devam etmektedir. Gelin dünyayı birlikte iyileştirelim…

 


  Makale Arşivi