Endüstriyel

Polat Makina Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi ile Slop Yağı ve Sintine Suyu Çözümlerini Sahada Sunuyor

1978 yılından bu yana endüstriyel santrifüj teknolojilerinde hizmet veren Polat Makina, slop yağı ve sintine suyunun sahada arıtılması için tasarladığı Yeni Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi ile akılcı çözümler sunmaya devam ediyor.

Polat Makina Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi ile Slop Yağı ve Sintine Suyu Çözümlerini Sahada Sunuyor

1978 yılından bu yana endüstriyel santrifüj teknolojilerinde hizmet veren Polat Makina, slop yağı ve sintine suyunun sahada arıtılması için tasarladığı Yeni Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi ile akılcı çözümler sunmaya devam ediyor.

Avrupalı bir müşteri için tasarlanmış 40 ft’lik bir konteyner içerisinde yer alan sistem, slop yağı ve sintine suyundan değerli petrolün geri kazanılması ve arıtılmadan bırakılması halinde doğaya zarar verebilecek maddelerin arıtılması için gerekli prosesi sağlayan tüm ekipmanları içermektedir.Hem slop yağı hem de sintine suyu; su, katı madde ve değerli yağlardan meydana gelir. Polat Makina tarafından tasarlanan Mobil Slop Yağ Geri Kazandırma Sistemi ile; süreciniz sadece çevre dostu olmakla kalmayacak; aynı zamanda, hem sistemin tamamen mobil olması sayesinde proses uygulanacak ürününün nakliye maliyetinden kurtularak hem de değerli yağları geri kazanarak tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Konteyner içerisinde yer alan ana ekipmanlar; bir adet üç fazlı dekantör ve iki adet üç fazlı separatördür. Bunlara ek olarak ürünün ana ekipmanlar arasında güvenli bir şekilde transferini sağlamak için kontrol vanaları, stok tankları, ısıtma elemanları, kimyasal dozaj ünitesi ve pompalar bulunmaktadır.

Ayrıca prosesin güvenle gerçekleşmesini sağlamak adına vanalar, ısı sensörleri, basınç trasmitterleri ve akış ölçeler gibi kontrol ekipmanları yer almaktadır. Konteyner içerisinde yer alan PLC sistemi, prosesi sürekli olarak takip ve otomatize eder.

Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi Prosesi Nasıl Gerçekleşir?

Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi’nin içerisinde yer aldığı konteyner, prosesin gerçekleştirileceği sahaya ulaştıktan sonra kapakları açılır. Hava, su ve elektrik bağlantıları yapılıp ürün giriş-çıkış kanallarının bağlanmasının ardından sistem ön ısınma işlemine tâbi tutulur. Bu ısıtma işleminin ardından ürün, pompalar aracılığıyla ilk dekantöre taşınır.

Dekantörde ürün üç faza ayrılır. Bunlar; Katı faz, ağır faz ve hafif faz. Yoğun miktarda su içeren ağır faz ilk separatöre gönderilir. Bu separatörde yağ sudan ayrıştırılır. Elde edilen yağ bir stok tankına, elde edilen su ise diğer stok tankına gönderilir. Bunun ardından, yoğun miktarda yağ içeren hafif faz ikinci separatöre gönderilir. Bu separatörde su yağdan ayrıştırılır. Son olarak; bu proseste elde edilen yağ, ilk separatörden elde edilmiş yağın bulunduğu stok tankına; bu proseste elde edilen su ise ilk separatörden elde edilmiş suyun bulunduğu stok tankına gönderilir. Proses sonucu elde edilen su ve katı faz farklı bir sistem ile bertaraf edilmek üzere sistemden atılır.

Kısacası; Polat Makina tarafından tasarlanan Mobil Slop Yağı Geri Kazandırma Sistemi sayesinde artık slop yağının arıtılması ve içerisindeki değerli yağların sahada geri kazandırılmasını, yani bu sistem için fabrikada yer ayırmadan prosesin gerçekleştirilebilmesini, mümkün kılıyor. 

 


  Makale Arşivi